Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc offline, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin này và sử dụng chỉ cho mục đích cụ thể, như xác nhận đơn hàng, cung cấp dịch vụ và liên lạc với khách hàng.

2. Bảo vệ thông tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này bao gồm việc mã hóa dữ liệu, sử dụng phần mềm bảo mật, hạn chế truy cập thông tin và đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin cá nhân.

3. Sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và liên lạc thông tin liên hệ khi cần thiết. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc khi được sự cho phép của khách hàng.

4. Quyền lợi của người tiêu dùng:

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về cách thức liên hệ để khách hàng có thể thực hiện quyền lợi của mình liên quan đến bảo mật thông tin.

5. Điều chỉnh chính sách:

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi để khách hàng có thể theo dõi và hiểu rõ về việc sử dụng thông tin cá nhân.

Liên Hệ

Để biết thông tin chi tiết và để thực hiện quyền lợi của mình liên quan đến bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: 11 P. Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam
  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 0984561592
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Chủ Nhật (8:00 – 17:00 – GMT+7)